Polskie Towarzystwo Kulturalne Odział Sosnowiec

Nazwa:
Polskie Towarzystwo Kulturalne Odział Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.289
Ulica:
Legionów 17A/70
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Zofia Szot – Skarbnik Zarządu PTK
Cele organizacji:
  • edukacja, oświata i wychowanie
  • organizowanie wolnego czasu młodzieży, w tym ze środowisk zagrożonych patologią społeczną,
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz form aktywnego wypoczynku.