Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki

Nazwa:
Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000110860
Numer ewidencyjny:
TJO.12
Ulica:
Będzińska 60
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 368 94 00
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Marta Chmielewska
Cele organizacji:
  • działanie na rzecz rozwoju nauk geograficznych i nauczania geografii,
  • upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy geograficznej, a zwłaszcza naukowego poznawania kraju,
  • szerzenie zasad prawidłowego gospodarowania w środowisku geograficznym,
  • podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych członków,
  • ochrona pozycji zawodowej geografów,
  • popieranie osiągnięć naukowych, dydaktycznych i racjonalizatorskich członków Towarzystwa.
Teren działania:
województwo małopolskie
Typ działalności:
Edukacja, Środowisko