POLSKIE TOWARZYSTWO GEOFIZYCZNE

Nazwa:
POLSKIE TOWARZYSTWO GEOFIZYCZNE
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000130474
Numer ewidencyjny:
TJO.300
Ulica:
BĘDZIŃSKA 60
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
SOSNOWIEC
Osoba reprezentująca:
Rajmund Przybylak
Cele organizacji:

ODDZIAŁYWANIE NA ROZWÓJ NAUK GEOFIZYCZNYCH I ICH ZASTOSOWAŃ ORAZ KRZEWIENIE I
POPULARYZACJA TYCH NAUK WSRÓD OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Środowisko