Polskie Towarzystwo Dietetyki Oddział Województwa śląskiego w Sosnowcu

Nazwa:
Polskie Towarzystwo Dietetyki Oddział Województwa śląskiego w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.262
Ulica:
Zegadłowicza 3
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 413 03 26
Fax:
32 789 40 78
Osoba reprezentująca:
Beata Całyniuk
Cele organizacji:
  • podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej i specjalistycznej w zakresie dietetyki,
  • popieranie rozwoju nauki w zakresie dietetyki wśród członków PTD oraz w różnych grupach społecznych,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • prowadzenie działalności oświatowej i kształceniowej wśród różnych grup społecznych,
  • edukacja żywieniowa społeczeństwa w zdrowiu i chorobie,
  • współudział w kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej,
  • przyczynianie się do rozwoju dietetyki w Polsce,
  • podnoszenie rangi zawodu dietetyka,
  • dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej członków PTD.