Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie KOŁO w SOSNOWCU

Nazwa:
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie KOŁO w SOSNOWCU
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000012847
Numer ewidencyjny:
TJO.07
Ulica:
1 Maja 21/23 41-200 Sosnowiec
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 266 16 68
Osoba reprezentująca:
Dorota Kokosza
Cele organizacji:
  • Zrzeszanie osób niewidomych i słabowidzących, w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.
  • Związek reprezentuje swych członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.
OPP:
OPP
Typ działalności:
Zdrowie