Polski Związek Filatelistów Oddział Sosnowiec

Nazwa:
Polski Związek Filatelistów Oddział Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000201405
Numer ewidencyjny:
TJO.02
Ulica:
1 Maja 21
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
603 514 404
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Adam Znojek
Cele organizacji:
  • stwarzanie członkom równych warunków umożliwiających i ułatwiających realizację ich zamiłowań kolekcjonerskich, w szczególności filatelistycznych,
  • reprezentowanie interesów Związku wobec władz i społeczeństwa,
  • promowanie osiągnięć członków oraz Związku w kraju i za granicą,
  • popularyzowanie polskich znaków pocztowych w kraju i za granicą,
  • ochrona członków przed działaniami na szkodę ich kolekcjonerstwa,
  • doskonalenie zasad i sposobów kolekcjonerstwa,
  • kształtowanie i popularyzowanie wiedzy fachowej członków,
  • reprezentowanie polskiej filatelistyki na forum krajowym i międzynarodowym,
  • inspirowanie i wspomaganie zainteresowań kolekcjonerskich, w tym filatelistycznych, wśród młodzieży
OPP:
OPP
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Kultura i sztuka