Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Miejski w Sosnowcu

Nazwa:
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Miejski w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000109984
Numer ewidencyjny:
TJO.04
Ulica:
1 maja 21/23 – dyżury wt., śr., czw. godz. 9.00-12.00
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 291 30 62
Osoba reprezentująca:
Teresa Grygiel
Cele organizacji:

Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu:

  • reprezentowania ich interesów wobec organów władzy państwowej;
  • przedstawiania opinii i postulatów dotyczących poprawy systemu zabezpieczenia społecznego i polepszenia warunków socjalno- bytowych emerytów i rencistów na forum Parlamentu, Komisji Trójstronnej i innych;
  • organizowania życia kulturalnego i artystycznego emerytów i rencistów;
  • przeciwdziałania samotności, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych.
Typ działalności:
Pomoc społeczna