Polska Federacja Tenisa Plażowego

Nazwa:
Polska Federacja Tenisa Plażowego
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000711889
Numer ewidencyjny:
362
Ulica:
Plac Kosciuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
517224594
Fax:
skrytka pocztowa nr 69
Osoba reprezentująca:
Marta Pawłowska
Cele organizacji:

ORGANIZACJA KRAJOWEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO, PRZYGOTOWANIE REPREZENTACJI POLSKI DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM I ZAPEWNIENIE WARUNKÓW JEJ UDZIAŁU W TYM WSPÓŁZAWODNICTWIE, POPULARYZACJA TENISA PLAŻOWEGO ORAZ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I WYCHOWAWCZA W TYM ZAKRESIE,REPREZENTOWANIE TENISA PLAŻOWEGO W MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJACH SPORTOWYCH, USTALANIE KADRY NARODOWEJ Z WYJĄTKIEM KADRY OLIMPIJSKIEJ I PRZEDSTAWIANIE GO MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW KULTURY FIZYCZNEJ, SZKOLENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE TRENERÓW, SZKOLENIE SĘDZIÓW SPORTOWYCH, OKREŚLANIE WARUNKÓW I TRYBU ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI ZAWODNIKA DO KLUBU SPORTOWEGO, PROWADZENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z PRZYZNAWANIEM LICENCJI KLUBOM SPORTOWYM, ZAWODNIKOM, TRENEROM I SĘDZIOM SPORTOWYM, PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ DYSCYPLINARNYCH NA ZASADACH USTALONYCH W REGULAMINACH PFTP, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Sport