Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Koło Nr 36 Sosnowiec-Milowice

Nazwa:
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Koło Nr 36 Sosnowiec-Milowice
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.36
Ulica:
Baczyńskiego 4
Kod pocztowy:
41-203
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 293 83 64; 510 416 344
Osoba reprezentująca:
Janusz Olszewski
Cele organizacji:

Organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.