Ochotnicza Straż Pożarna Sosnowiec-Cieśle

Ochotnicza Straż Pożarna Sosnowiec-Cieśle
Nazwa:
Ochotnicza Straż Pożarna Sosnowiec-Cieśle
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000110612
Numer ewidencyjny:
22
Ulica:
Kolonia Cieśle 38
Kod pocztowy:
41-217
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
668 126 187
Osoba reprezentująca:
Łukasz Rozwadowski
Cele organizacji:

 

  • Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
  • Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zagrożeń
  • Informowanie ludzi o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
  • Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej i rozrywkowej
  • Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich
  • Wykonywanie innych zdań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
Sekcje sportowe:
Ratownictwo
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Pomoc społeczna, Sport, Społeczeństwo
  • Ochotnicza Straż Pożarna Sosnowiec-Cieśle