MUKS „Zagłębie ZSO 14″ w Sosnowcu

Nazwa:
MUKS „Zagłębie ZSO 14″ w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
WKF.4123.27
Ulica:
Kisielewskiego 4B
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 363 71 55
Osoba reprezentująca:
Adam Żaczek
Cele organizacji:
  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych .
  6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
  8. Tworzenie sekcji sportowych
  9. Uczestniczenie w zawodach sportowych organizowanych przez związki SPORTOWE, SZS i inne organizacje sportowe.
Sekcje sportowe:
Piłka ręczna
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Sport