MKS- MOS „Płomień”

MKS- MOS „Płomień”
Nazwa:
MKS- MOS „Płomień”
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
WKF.4123-8
Ulica:
Aleja Mireckiego 4
Kod pocztowy:
41-209
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 299-73-39
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Mariusz Musiał
Cele organizacji:
  • Rozwijanie i popularyzacja lekkiej atletyki w środowisku dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  • Rozwijanie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.
  • Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w formie zawodów, treningów, obozów i zgrupowań.
  • Propagowanie zamiłowania do systematycznego uprawiania Sportu i rekreacji.
  • Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom takim jak alkoholizm i narkomania.
  • Integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
Sekcje sportowe:
Siatkówka, Lekkoatletyka
Teren działania:
Stary Sosnowiec
Typ działalności:
Sport