Militarna Grupa Południe

Nazwa:
Militarna Grupa Południe
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-39
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
728 912 517
Fax:
skrytka pocztowa nr 78
Osoba reprezentująca:
Przemysław Ślusarz
Cele organizacji:

Zdobywanie wiedzy i kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji publicznych oraz działalność w zakresie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportów obronnych, współpraca z organizacjami sportowymi i turystycznymi.Zdobywanie wiedzy i kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji publicznych oraz działalność w zakresie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportów obronnych, współpraca z organizacjami sportowymi i turystycznymi.1) pomaganie w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji publicznych, społecznych i zawodowych w
społeczeństwie;2) promocja kultury;3) organizowanie przeglądów, konkursów, festiwali, wystaw, biennale oraz innych form rozwoju społeczno-kulturalnego;4) organizowanie imprez z okazji świąt państwowych, patriotycznych oraz okolicznościowych;5) działalność w zakresie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportów obronnych, współpraca z organizacjami sportowymi i
turystycznymi;6) współpracę z krajowymi i zagranicznych organizacjami i stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi.

Sekcje sportowe:
Sporty walki
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Sport