Mieszkańcy Rzeczypospolitej Polskiej

Nazwa:
Mieszkańcy Rzeczypospolitej Polskiej
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000289785
Numer ewidencyjny:
234
Ulica:
Małachowskiego 34
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Robert Latos
Cele organizacji:

Wspieranie i kreowanie na forum mieszkańców inicjatyw lokalnych zmierzających do rozwoju demokracji, równouprawnienia, sprawiedliwości, praworządności oraz uczciwości i przejrzystości w życiu publicznym dla budowy silnego państwa polskiego.