Miejski Klub Szermierczy Fortis Sosnowiec

Nazwa:
Miejski Klub Szermierczy Fortis Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.20
Ulica:
Obrońców Poczty Gdańskiej 59
Kod pocztowy:
41-203
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Marzena Koniusz
Cele organizacji:

Krzewienie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną

Sekcje sportowe:
Szermierka
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Sport