MamyMamom Sosnowiec

Nazwa:
MamyMamom Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-49
Ulica:
Plac Kosciuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Fax:
skrytka pocztowa nr 88
Osoba reprezentująca:
Monika Kadulska
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Zdrowie, Pomoc społeczna, Sport, Społeczeństwo, Rynek pracy, Przedsiębiorczość, Rozwój człowieka, Prawa człowieka