Klub Sportowy “Zagłębie 1906 Sosnowiec”

Nazwa:
Klub Sportowy “Zagłębie 1906 Sosnowiec”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.17
Ulica:
ul. Modrzejowska 34
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Piotr Chałuda
Cele organizacji:

1. Zrzeszenie członków w Klubie
2. Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego
3. Organizowanie meczów, obozów, zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach
4. Tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej
5. Pozyskiwanie środków dla realizacji działalności statutowej Klubu
6. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży
7. Propagowanie osiągnięć sportowych członków Klubu

Sekcje sportowe:
Piłka nożna
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Sport