Klub Sportowy WAKE ZONE STAWIKI

Nazwa:
Klub Sportowy WAKE ZONE STAWIKI
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.28
Ulica:
Sobieskiego 49
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
516 354 567
Osoba reprezentująca:
Adrian Massalski
Cele organizacji:
  1. podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania,doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie;
  2. planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe;
  3. uczestniczenie w imprezach sportowych;
  4. organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;
  5. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
  6. realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  7. realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień;
  8. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu;
  9. współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego.
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Sport