Klub Sportowy Motorsport Silesia

Nazwa:
Klub Sportowy Motorsport Silesia
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.40
Ulica:
Plac Kościuszki 5 (adres korespondencyjny: ul. Jana Barona 30/206, 43-100 Tychy)
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
603 606 754
Osoba reprezentująca:
Justyna Zientek
Cele organizacji:

Celem Klubu jest:

  • Podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie;
  • Planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu;
  • Uczestniczenie w imprezach sportowych;
  • Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu;
  • Popularyzacja sportów motorowych w Polsce
Sekcje sportowe:
Sekcja motorowa
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Sport