Klub Sportowy JavaFit

Nazwa:
Klub Sportowy JavaFit
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.32
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
699860613
Fax:
skrytka pocztowa nr 96
Osoba reprezentująca:
Bartosz Jaworski
Cele organizacji:

Celem Klubu jest działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczna w zakresie powszechnego rozwoju i popularyzacji kultury fizycznej, sportu, rekreacjim ochrony zdrowia oraz propagowania zdrowego trybu życia prowadzona w społeczności lokalnej. Realizacja celów statutowych poprzez:

– rozwijanie różnych form kultury fizycznej

-krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji fizycznej wśród mieszkańców poprzez angażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, gier,zabaw dostosowanych do wieku,

-prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej,w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej

-planowanie i organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego

-propagowanie zdrowego trybu życia

-podejmowanie innych przedsięwzięć ukierunkowanych na przedmiotowy cel działalności

Sekcje sportowe:
Piłka nożna, Fitness, Boks, Sporty walki
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Sport, Historia