Klub Sportowy Gold Fight Club Sosnowiec

Nazwa:
Klub Sportowy Gold Fight Club Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.42
Ulica:
Plac Kościuszki 5/adres korespondencyjny: ul. Kolonia Cieśle 36
Kod pocztowy:
41-205/ 41-217
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
509 289 699
Osoba reprezentująca:
Rafał Chwałek
Cele organizacji:

Celem klubu jest:

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie przez kulturę fizyczną.
  2. Powszechny rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia oraz propagowanie zdrowego trybu życia prowadzone w społeczności lokalnej.
Sekcje sportowe:
Boks, Sporty walki
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Sport