Klub Sportowy “FORZA” Sosnowiec

Nazwa:
Klub Sportowy “FORZA” Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS-29
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Fax:
skrytka pocztowa nr 71
Osoba reprezentująca:
Jerzy Witkowski
Cele organizacji:

Celem klubu jest prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w zakresie inicjowania i wspierania różnych form aktywności fizycznej, w tym uczestnictwa w różnych formach rywalizacji sportowej, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.

OPP:
OPP
Teren działania:
Sosnowiec, województwo śląskie
Typ działalności:
Sport