Klub Sportowy Delfin

Nazwa:
Klub Sportowy Delfin
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.37
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
509 423 623
Fax:
skrytka pocztowa nr 106
Osoba reprezentująca:
Prezes – Sławomir Dworak
Cele organizacji:

Celem Klubu jest działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczna w zakresie powszechnego rozwoju i popularyzacji kultury fizycznej, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia oraz propagowania zdrowego trybu życia prowadzona w społeczności lokalnej.

Realizuje swoje cele statutowe poprzez:

  • rozwijanie różnych form kultury fizycznej;
  • krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji fizycznej wśród mieszkańców poprzez angażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, gier, zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
  • prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, rekreacji i rehabilitacji ruchowej;
  • planowanie i organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
  • propagowanie zdrowego trybu życia;
  • podejmowanie innych przedsięwzięć ukierunkowanych na przedmiotowy cel działalności.
Sekcje sportowe:
Pływanie
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Zdrowie, Sport