Klub Sportowy CAPOEIRA

Nazwa:
Klub Sportowy CAPOEIRA
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.04
Ulica:
ul. Grabowa 14
Kod pocztowy:
41-209
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
502-593-336
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Maciej Tabak
Cele organizacji:

1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej, sportu amatorskiego, wyczynowego i rekreacji ruchowej oraz angażowanie jak najliczniejszej grupy osób do różnorodnych form aktywności
2. Propagowanie, promocja i rozwój tańca sportowego Capoeira (czytaj kapuera)
3. Propagowanie i promocja na terenie Polski historii i kultury Capoeira, z uwzględnieniem folkloru brazylijskiego, poprzez naukę języka, śpiewu oraz gry na regionalnych instrumentach muzycznych
4. Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej Sosnowca i miast ościennych
5. Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i z upośledzeniem umysłowym w porozumieniu ze specjalistycznymi ośrodkami opieki nad osobami niepełnosprawnymi (różna forma niepełnosprawności)
6. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych dysfunkcją społeczną i patologią związaną z alkoholizmem w rodzinie lub nadużywaniem innych środków (np. narkotyków, alkoholu itp.)
7. Popieranie różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw – dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
8. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości sprzętowe i obiekty będące w posiadaniu klubu i podnajemców obiektów, z których korzysta Klub w celu realizacji swoich zadań statutowych na bazie pomocy organizacyjnej i materialnej rodziców, opiekunów i sympatyków Klubu
9. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
10. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu
11. Organizacja imprez sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez organizacje o zbliżonym profilu działania

Sekcje sportowe:
Sporty walki
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Sport