Klub Sportowy AL-ien Team

Nazwa:
Klub Sportowy AL-ien Team
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.09
Ulica:
ul. Baczyńskiego 11A/16
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Krzysztof Jackowski
Cele organizacji:

1. Planowanie i organizowanie pozasłużbowego życia sportowego pracowników
2. Angażowanie wszystkich pracowników do tego rodzaju formy aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do terenu
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim
4. Organizowanie zajęć paintballowych dla pracowników zakładu w celu rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
6. Organizowanie pracownikom możliwości współzawodnictwa sportowego
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu
8. Wyselekcjonowanie kadry na zawody ligowe PLP, TDL i jej szkolenie

Sekcje sportowe:
Sekcja motorowa
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Sport