Klub Seniora Emeryta Rencisty i Inwalidy Imieniem K.W.K. “Niwka-Modrzejów”

Nazwa:
Klub Seniora Emeryta Rencisty i Inwalidy Imieniem K.W.K. “Niwka-Modrzejów”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000007825
Numer ewidencyjny:
128
Ulica:
Orląt Lwowskich 70
Kod pocztowy:
41-208
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Anna Adamek
Cele organizacji:

ZRZESZANIE W SZCZEGÓLNOŚCI EMERYTÓW I RENCISTÓW, W CELU UDZIELANIA CZŁONKOM
POMOCY W SPRAWACH SOCJALNO – BYTOWYCH, UPOWSZECHNIANIA I ORGANIZOWANIA ŻYCIA
KULTURALNEGO, WYTWARZANIA ATMOSFERY SZACUNKU I ZAUFANIA ORAZ WSPIERANIA
ORGANIZACYJNEGO I RZECZOWEGO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W INNYCH SPRAWACH.
SZCZEGÓŁOWE REALIZACJE CELÓW OKREŚLA PAR. 7 STATUTU.

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Pomoc społeczna