Klub Liderów Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych “Management Consulting”

Nazwa:
Klub Liderów Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych “Management Consulting”
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-51
Ulica:
Kościelna 16
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
600447607, 605635400
Osoba reprezentująca:
dr Marian Wójcik – prezes oraz członkowie zarządu: dr Ewa Czarnecka-Wójcik, dr Kinga Hoffmann-Brudzińska
Cele organizacji:
  • działalność na rzecz przedsiębiorców, organizacji społecznych zainteresowanych rozwojem innowacjami i przedsiębiorczością swoich zachowań i działań,
  • wspomaganie firm i instytucji w nabywaniu nowej wiedzy menedżerskiej o metodach, narzędziach i projektach rozwoju swojego biznesu czy działań doskonalących zarządzanie i organizację firm i instytucji społecznych z punktu widzenia ich innowacyjności i przedsiębiorczości,
  • popularyzacja dobrych ,etycznych praktyk liderów przedsiębiorczości i innowacji jako wzorców doskonalących dla młodej generacji i następców w rozwoju rodzinnego biznesu czy wzrostu produktywności firm i instytucji,
  • promowanie i wspieranie liderów firm i instytucji osiąganiu sukcesów w mediach tak w otoczeniu regionalnych jak i krajowym,
  • kreowanie kultury przedsiębiorczości i innowacji wśród liderów oraz start-upów, ludzi rozpoczynających przygodę z biznesem.
Typ działalności:
Przedsiębiorczość