Jorkyball Polska

Nazwa:
Jorkyball Polska
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
4127-14/10 // KS.13
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
516 172 900
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Marek Szczerba
Cele organizacji:

1. Integracja sportowa, kulturalna, społeczna, ekonomiczna i gospodarcza w regionie Zagłębia Dąbrowskiego, Śląska oraz całego kraju
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
3. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie województwa śląskiego i całego kraju
4. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami oraz godne reprezentowanie i promocja miasta Sosnowca
5. Organizowanie obozów sportowo-rekreacyjnych w kraju i za granicą
6. Umożliwienie wszystkim chętnym uczestnictwa w zajęciach sportowych
7. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia
8. Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania w kraju i za granicą

Sekcje sportowe:
Piłka nożna
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Sport