Fundacja Szanowny Pan Kot

Fundacja Szanowny Pan Kot
Nazwa:
Fundacja Szanowny Pan Kot
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000472992
Numer ewidencyjny:
39/F
Ulica:
11 Listopada 161/132
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
605 555 803
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Joanna Musiał
Cele organizacji:
  • Nauka, oświata, edukacja i wychowanie (ekologiczna, prozwierzęca),
  • Promocja i organizacja wolontariatu,
  • Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt,
  • Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego,
  • Upowszechnianie i promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
  • Niesienie pomocy bezdomnym, krzywdzonym i zagrożonym działalnością człowieka zwierzętom oraz zapobieganie ich bezdomności,
  • Podejmowanie działań na rzecz zmian systemowych dotyczących sytuacji zwierząt,
  • Wspierania wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie bezdomności i okrucieństwa wobec zwierząt,
  • Udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, podejmujących tematykę praw zwierząt,
  • Podejmowanie działań artystycznych, kulturowych na rzecz ochrony zwierząt i środowiska
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Środowisko