Fundacja Speleologia Polska

Nazwa:
Fundacja Speleologia Polska
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000371087
Numer ewidencyjny:
28/F
Ulica:
Będzińska 65
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Marek Burski
Cele organizacji:
  • Działanie na rzecz oraz udzielanie pomocy ofiarom wypadków związanych z działalnością speleologiczną i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
  • Inspirowanie, popieranie i finansowanie wszelkich form działalności społecznej i pomocy społecznej związanej ze speleologią,
  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez wspieranie i finansowanie wszelkich form speleologicznej działalności wyprawowej i sportowej, działalności speleologicznej osób uprawiających speleologię oraz organizacji speleologicznych,
  • Wspieranie i finansowanie przedsięwzięć naukowych, szkoleniowych i edukacyjnych z zakresu speleologii,
  • Wspieranie i finansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną jaskiń i obszarów ich występowania, jako dziedzictwa przyrodniczego,
  • Działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez wspieranie reprezentacji speleologii polskiej na forum międzynarodowym i propagowanie speleologii polskiej za granicą,
  • Gromadzenie wiedzy z zakresu speleologii i poznawania jaskiń,
  • Działanie na rzecz ratownictwa speleologicznego.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Pomoc społeczna, Środowisko