Fundacja SosnoŚląskie Koty do Adopcji “KOTłownia”

Nazwa:
Fundacja SosnoŚląskie Koty do Adopcji “KOTłownia”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000791927
Numer ewidencyjny:
F/96
Ulica:
Klonowa 12
Kod pocztowy:
41-218
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
508 562 649
Osoba reprezentująca:
Berżowska Agnieszka
Cele organizacji:

Ochrona  szeroko rozumianego życia zwierząt oraz dzialalność ekologiczna. W szczególności:

  • ochrona i doraźna opieka medyczna nad stworzeniami tego wymagającymi ze szczególnym uwzględnieniem kotów, w tym działalność interwencyjna i adopcyjna
  • aktywne popieranie i egzekwowanie ustawy z dn 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt
  • edukacja ekologiczna, kształtowanie świadomości ekologicznej w najszerszym tego słowa znaczeniu
  • współpraca i oddziaływanie na władze państwowe, samorządowe i administracyjnew celu rozwiązania problemów związanych ze zwierzętami.
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Środowisko