Fundacja „Ratujemy Dogi”

Fundacja „Ratujemy Dogi”
Nazwa:
Fundacja „Ratujemy Dogi”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000402255
Numer ewidencyjny:
31/F
Ulica:
ul. HENRYKA DIETLA 9A/6
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
881 690 887, 881 690 888
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Monika Zbrzeźniak
Cele organizacji:

Fundacja została powołana w celu ochrony psów, ze szczególnym uwzględnieniem rasy dog niemiecki, i psów w typie rasy dog niemiecki, w szczególności poprzez:

  • Działalność weterynaryjną (opiekę zdrowotną dla zwierząt domowych- leczenie zwierząt porzuconych i potrzebujących pomocy w szczególności psów rasy dog niemiecki i psów w typie rasy dog niemiecki.
  • Działania zmierzające do ograniczenia populacji psów niechcianych, rasy dog niemiecki oraz psów w typie rasy dog niemiecki, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji ). Kod PKD 75 00 Z.
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane ( organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych zwierzętom . Powszechną edukację ekologiczną, szczególnie ukierunkowaną na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. Zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt, w tym w szczególności psów rasy dog niemiecki, oraz psów w typie rasy dog niemiecki) . Kod PKD 85 59 B
  • Pozostałą działalność usługową gdzie indziej niesklasyfikowaną (prowadzenie schronisk, miejsc krótkotrwałego przetrzymania, miejsc ambulatoryjnego leczenia dla bezdomnych zwierząt .
  • Działalność adopcyjną dotyczącą porzuconych, bezdomnych i niechcianych psów rasy dog niemiecki oraz w typie rasy dog niemiecki). Kod PKD 96 09 Z.
  • Pozostałą działalność organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowaną. (Opiekę nad psami rasy dog niemiecki oraz psami w typie rasy dog niemiecki porzuconymi, potrzebującymi pomocy.
  • Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami. Inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów określonych w art 7 niniejszego statutu). Kod PKD 94 99 Z.
OPP:
OPP
Teren działania:
województwo śląskie, Cały kraj
Typ działalności:
Środowisko