Fundacja Pomocy Chorym na Mukowiscydozę “PODARUJ ODDECH”

Nazwa:
Fundacja Pomocy Chorym na Mukowiscydozę “PODARUJ ODDECH”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000596665
Numer ewidencyjny:
58/F
Ulica:
Jana Kilińskiego 58/28
Kod pocztowy:
41-209
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
533-093-899
Osoba reprezentująca:
Jarosław Raczyński
Cele organizacji:
  • Pomoc chorym na mukowiscydozę i choroby CFTR zależne.
  • Upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach nauki i medycyny dotyczących mukowiscydozy.
  • Edukacja społeczna oparta na zasadach integracji.
  • Rozwijanie kontaktów z ośrodkami związanymi z badaniami naukowymi i leczeniem mukowiscydozy.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie