Fundacja Perspektywa

Nazwa:
Fundacja Perspektywa
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000688331
Numer ewidencyjny:
80/F
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Dmytro Vasylyk
Cele organizacji:

1.PROPAGOWANIE I DZIAŁANIA NA RZECZ ZDROWEGO SPOSOBU ŻYCIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB STARSZYCH, PROMOWANIE I PRACA NA RZECZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI ORAZ WSZELKIEJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ.

2.POPULARYZACJA I ZASZCZEPIANIE MIŁOŚCI DO SPORTU ORAZ PROWADZENIA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA OD NAJMŁODSZYCH LAT.

3.PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH ORAZ OGÓLNO ROZWOJOWYCH DLA DZIECI ZGODNIE Z AUTORSKIMI PROGRAMAMI, OPARTYMI NA BOGATYCH DOŚWIADCZENIACH PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH I WYKSZTAŁCONYCH TRENERÓW SPORTOWYCH.

4.INICJOWANIE I WSPIERANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ W RÓŻNORODNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO, A SZCZEGÓLNIE W OCHRONIE PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA I OBYWATELA, W OCHRONIE ŻYCIA RODZINNEGO I PROFILAKTYCE SPOŁECZNEJ.

5.PROPAGOWANIE WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W OGÓLNIE POJĘTYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM.

6.ROZWIJANIE I UMACNIANIE POSTAW SKIEROWANYCH NA AKTYWNE WSPÓŁDZIAŁANIE W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO.

7.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI JEST: DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, OŚWIATOWA, KULTURALNA, W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI RUCHOWEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, DOBROCZYNNOŚCI, OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ, REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ INWALIDÓW.