Fundacja Ochrony Zdrowia Szpitala Miejskiego w Sosnowcu „Zdrowie”

Nazwa:
Fundacja Ochrony Zdrowia Szpitala Miejskiego w Sosnowcu „Zdrowie”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000037538
Numer ewidencyjny:
16/F
Ulica:
ul. Zegadłowicza 3
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
799 700 301
Osoba reprezentująca:
Patryk Czernikiewicz – Prezes Zarządu
Cele organizacji:
  • Wspieranie działalności Szpitala Miejskiego w Sosnowcu do unowocześniania, rozbudowy i poprawy jego wyposażenia;
  • Wspomaganie w miarę posiadanych środków, innych placówek ochrony zdrowia rejonu Sosnowca oraz ich funkcjonalności;
  • Popieranie naukowo-dydaktycznej działalności Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i innych towarzystw naukowych w Sosnowcu przez pomoc w organizacji biblioteki lekarskiej, sympozjów naukowych, fundowanie stypendiów szkoleniowych, finansowanie wyjazdów na kongresy, szkolenia oraz działalności wydawniczej;
  • Stymulowanie i wspieranie inicjatyw proekologicznych
  • Przedmiot działalności statutowej organizacji pozytku publicznego:

    85, 32, c, pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania /działalnosc
    charytatywna polegajaca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach opieki zdrowotnej/

OPP:
OPP
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie, Pomoc społeczna