Fundacja „Nieinni”

Nazwa:
Fundacja „Nieinni”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000504038
Numer ewidencyjny:
46/F
Ulica:
Sportowa 2
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
794 243 217
Osoba reprezentująca:
Anna Tutaj
Cele organizacji:

Pomoc ludziom, a w szczególności dzieciom i młodzieży, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego.

Główne cele zadaniowe to:

 • Polepszenie warunków bytowych dzieci i młodzieży oraz rodzin potrzebujących pomocy,
 • Wspieranie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, w tym poprawa warunków kształcenia
 • Propagowanie krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym,
 • Udzielanie pomocy osobom fizycznym dotkniętym kryzysem,
 • Propagowanie kultury fizycznej i sportu,
 • Wspieranie działalności charytatywnej,
 • Pomoc humanitarna,
 • Pomoc społeczna,
 • Promocja i organizacja wolontariatu,
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • Działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna,
 • Ochrona zdrowia i życia,
 • Działalność sportowa i turystyczna,
 • Działalność w dziedzinie kultury i sztuki,
 • Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna).
OPP:
OPP
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Zdrowie, Pomoc społeczna