FUNDACJA NADZIEJA

Nazwa:
FUNDACJA NADZIEJA
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000624754
Numer ewidencyjny:
84/F
Ulica:
JANA SOBIESKIEGO, nr 20, lok. 1
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
SOSNOWIEC
Osoba reprezentująca:
KLINKE KRZYSZTOF
Cele organizacji:

CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚC NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO
POPRZEZ:
1. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA W SPOŁECZEŃSTWIE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
ZDROWIA PSYCHICZNEGO, UZALEŻNIEŃ OSÓB W PODESZŁYM WIEKU.
2.UPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE WIEDZY NA TEMAT ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.
3.PROMOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W ROZWOJU CZŁOWIEKA
4.KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW PROZDRWOTNYCH
5. PROPAGOWANIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ Z ZAKRESU SZEROKO POJĘTEJ EDUKACJI
ZDROWOTNEJ NA KAŻDYM ETAPIE ŻYCIA CZŁOWIEKA
6.OCHRONA I PROMOWANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO, EDUKACJA I STWORZENIE WARUNKÓW
UMOŻLIWIAJĄCYCH PWRÓT DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE ZWŁASZCZA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
I CHOROBAMI PSYCHICZNYMI
7. ROZWIJANIE W SPOŁECZEŃSTWIE ZACHOWAŃ I UMIEJĘTNOŚCI POZWALAJĄCYCH NA RADZENIE
SOBIE W SYTUACJACH ZAGRAŻĄJACYCH ZDROWIU PSYCHICZNEMU Z WYKORZYSTANIEM
OSOBISTYCH ZASOBÓW

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie, Pomoc społeczna