Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Vector-24.pl

Nazwa:
Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Vector-24.pl
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000764231
Numer ewidencyjny:
91/F
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Fax:
skrytka pocztowa nr 81
Osoba reprezentująca:
Zając Ryszard