FUNDACJA MŁODY SPORTOWIEC

Nazwa:
FUNDACJA MŁODY SPORTOWIEC
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000794149
Numer ewidencyjny:
99/F
Ulica:
GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO, nr 12, lok. 1 A
Kod pocztowy:
41-206
Miasto:
SOSNOWIEC
Osoba reprezentująca:
MACIEJ BABLOK
Cele organizacji:

1. WSPIERANIE ROZWOJU MŁODYCH SPORTOWCÓW;
2. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA;
3. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY;
4. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY;
5. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU NA RZECZ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU;
6. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM POPRZEZ PROPAGOWANIE I
WSPIERANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU;
7. PROMOCJA AKTYWNEGO ( W TYM SPORTOWEGO) STYLU ŻYCIA ORAZ SPĘDZANIA WOLNEGO
CZASU I AKTYWNEJ TURYSTYKI.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Sport