Fundacja Meritum Sosnowiec

Nazwa:
Fundacja Meritum Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000658994
Numer ewidencyjny:
75/F
Ulica:
Mjr. Hubala-Dobrzańskiego 99B
Kod pocztowy:
41-218
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Ewa Wojciechowska
Cele organizacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie, promowanie i wspomaganie działań badawczych, diagnostycznych, terapeutycznych i edukacyjnych w stosunku do dzieci, młodzieży oraz dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych i defaworyzowanych.

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie