Fundacja „Kwiat Życia”

Nazwa:
Fundacja „Kwiat Życia”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000461722
Numer ewidencyjny:
36/F
Ulica:
Lubelska 41/39
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Natalia Pizior
Cele organizacji:
  • Niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,
  • Niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
  • Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
  • Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
  • Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym
  • Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
  • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
  • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szczerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających doniej utrudniony dostęp,
  • niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będących w trudnej sytuacji materialnej.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie, Pomoc społeczna