Fundacja Kana

Fundacja Kana
Nazwa:
Fundacja Kana
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000300469
Numer ewidencyjny:
3/F
Ulica:
ul. Legionów 10
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 363 10 30
Fax:
32 363 10 31
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Paweł Brańka
Cele organizacji:

Organizowanie i wspieranie inicjatyw, zmierzających do wszechstronnego rozwoju człowieka oraz świadczenia pomocy w jego codziennej egzystencji, szczególnie poprzez działalność w sferze publicznej, obejmującej:

 • Naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 • Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
 • wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • Działalność charytatywną,
 • Działalność kulturalną,
 • Ochronę i promocję zdrowia,
 • Pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • Promocję i organizację wolontariatu,
 • Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych
 • utratą pracy,
 • Rzeczowe wspieranie działalności charytatywnej i misyjnej Kościoła rzymskokatolickiego,
 • Zaspokajanie innych ważnych potrzeb społecznych.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Pomoc społeczna, Rozwój człowieka