Fundacja im. Jana Kochanowskiego

Nazwa:
Fundacja im. Jana Kochanowskiego
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000477806
Numer ewidencyjny:
40/F
Ulica:
Zgoda 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Sławomir Matusz
Cele organizacji:
  • Promocja czytelnictwa
  • Kreowanie, wspieranie, promowanie szeroko pojętej kultury i sztuki,
  • Wspieranie prac badawczych, projektów artystycznych i edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dialogu kultur oraz zachowania i upowszechnienia tradycji,
  • Wspieranie działań dążących do wyodrębnienia współczesnego jeżyka sztuki bazującego na tradycji różnorodnych kultur,
  • Inicjowanie i organizacja przedsięwzięć artystycznych,
  • Tworzenie i wspieranie miejsc wymiany kulturalnej i ośrodków twórczych umożliwiających prezentację działań artystycznych,
  • Edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki,
  • Promocja kultury, sztuki, tradycji polskiej i osoby Jana Kochanowskiego poza granicami kraju,
  • Wspieranie, zgłaszanie i promowanie: twórców, artystów, naukowców, działaczy kultury do: nagród: odznaczeń, stypendiów.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Kultura i sztuka