Fundacja im. Jana Kiepury

Fundacja im. Jana Kiepury
Nazwa:
Fundacja im. Jana Kiepury
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000040455
Numer ewidencyjny:
2/F
Ulica:
Będzińska 6
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Jolanta Szczurek
Cele organizacji:
  • Inicjowanie, wspieranie i propagowanie działań w dziedzinie kultury i sztuki; Budowa pomnika Jana Kiepury;
  • Gromadzenie pamiątek i kultywowanie pamięci o Janie Kiepurze. Dbanie o spuściznę rodziny Kiepurów, współpraca z ośrodkami i placówkami promującymi Jana Kiepurę;
  • Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie organizacji form zagospodarowania czasu wolnego m.in. przez uczestnictwo w turystyce czy rekreacji;
  • Promowanie młodych talentów, twórców wybitnych osiągnięć twórczych i przedsięwzięć dotyczących kultury polskiej w kraju i za granicą;
  • Promocja integracji europejskiej;
  • Skupianie wokół idei Fundacji szerokiego lobby twórców, krytyków sztuki, przedstawicieli sfery kultury, oświaty i edukacji, prawa i nauki oraz mediów;
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Kultura i sztuka