Fundacja im. Dobrego Pasterza

Nazwa:
Fundacja im. Dobrego Pasterza
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000356308
Numer ewidencyjny:
27/F
Ulica:
Wieczorka 2F/12
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Paweł Bednarz
Cele organizacji:
  • Pomoc na rzecz dzieci niepełnosprawnych jak również dzieci pełnosprawnych, będących w trudnej sytuacji materialno – bytowej,
  • Promocja, organizowanie i szerzenie wolontariatu,
  • Działalność charytatywna i społeczna,
  • Ochrona i promocja zdrowia,
  • Działanie na rzecz dzieci w stanie terminalnym,
  • Działanie na rzecz sierot tj. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
  • Głównym celem fundacji jest pozyskiwanie środków materialnych na budowę prywatnego ośrodka pomocy wyżej wymienionym dzieciom.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Pomoc społeczna