Fundacja Fizyków Medycznych „Małe Marzenia”

Nazwa:
Fundacja Fizyków Medycznych „Małe Marzenia”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000369756
Numer ewidencyjny:
10/F
Ulica:
Feliks 30
Kod pocztowy:
41-215
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
692 050 640
Osoba reprezentująca:
Justyna Zielińska
Cele organizacji:
  • Działalność dobroczynna, naukowa i edukacyjna na rzecz ogółu społeczeństwa oraz udzielanie pomocy w zakresie ochrony zdrowia tj.:
  • Inicjowanie i prowadzenie badań i projektów rozwojowych, mających między innymi na celu: udoskonalenie aparatury medycznej oraz rozwinięcie wiedzy naukowej,
  • Polepszanie zaopatrzenia służby zdrowia w aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technologii medycznych i metod terapeutycznych wychodzących poza rutynowe procedury oraz inne niezbędne urządzenia i materiały służące utrzymaniu i poprawie służby zdrowia,
  • Popularyzowanie wiedzy i udostępnianie wyników własnych badań;
  • Rozwój wiedzy medycznej i technicznej, podnoszenie kwalifikacji kadry w tych dziedzinach,
  • W sytuacji kryzysowej jednostki zobligowanej do w/w świadczeń będzie przeprowadzony: zakup, naprawa i konserwacja aparatury medycznej
  • Popularyzowanie działalności osób i instytucji, które wspierają realizację zadań statutowych fundacji.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie