Fundacja „Exodus”

Nazwa:
Fundacja „Exodus”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000125985
Numer ewidencyjny:
6/F
Ulica:
Smutna 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
513 865 934
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Wojciech Wojańczyk
Cele organizacji:

działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza, zmierzająca do wszechstronnego rozwoju
społeczności lokalnych oraz rozwoju intelektualnego i duchowego poszczególnych osób
urzeczywistniającego wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja