Fundacja Eli i Jureczka Wydmańskich

Nazwa:
Fundacja Eli i Jureczka Wydmańskich
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000465983
Numer ewidencyjny:
38/F
Ulica:
Jesienna 6
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Jerzy Wydmański
Cele organizacji:
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • Działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • Działania na rzecz rozwoju krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • Popularyzowanie twórczości artystycznej, szczególnie muzyki klasycznej oraz edukacja dzieci i młodzieży w tym zakresie,
 • Inicjowanie, rozwijanie, wspieranie i patronowanie działalności kulturalnej, informacyjnej i edukacyjnej, szczególnie wśród młodzieży,
 • Poszukiwanie obszarów wzajemnej inspiracji i twórczego oddziaływania na siebie rożnych dziedzin sztuki,
 • Propagowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz podnoszenie poziomu kultury artystycznej w społeczeństwie,
 • Dążenie do znoszenia ograniczeń utrudniających bądź uniemożliwiających dostęp do dóbr kultury,
 • Promocja i organizacja wolontariatu w zakresie działania fundacji
 • Skupienie wokół idei Fundacji przedstawicieli środowisk naukowych, edukacji, kultury i innych środowisk lokalnych.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka