Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM

Nazwa:
Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000551214
Numer ewidencyjny:
53/F
Ulica:
Pl. Taduszka Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Fax:
skrytka pocztowa nr 39
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Weronika Dryja
Cele organizacji:
  • upowszechnianie wiedzy na temat szeroko rozumianego zdrowia człowieka
  • edukacja i upowszechnianie wiedzy na temat seksualnosci człowieka
  •  ochrona i promocja zdrowia
  • propagowanie idei profilaktycznych
  • propagowanie edukacji zdrowotnej niezależnej swiato -pogladowo
  • kształtowanie postaw swiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa
  •  wsparcie, edukacja i poradnictwo dla ciężarnych i matek, w tym nieletnich
  • rozwijanie postaw tolerancji i równości oraz przeciwdziałanie dyskryminacji
  • przeciwdziałanie przemocy i udzielanie pomocy ofiarom.