Fundacja Edukacji Społecznej „Figure Culturales”

Nazwa:
Fundacja Edukacji Społecznej „Figure Culturales”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000398482
Numer ewidencyjny:
23/F
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Franciszek Małecki-Trzaskoś
Cele organizacji:
  • Działalność o charakterze kulturalnym oraz informacyjnym mająca na celu ochronę zdrowia fizycznego oraz psychicznego na którego utratę bądź uszczerbek są narażeni uczestnicy ruchu drogowego jak również użytkownicy nowych technologii (szczególnie Internetu, telefonii mobilnej) a także widzowie programów niektórych telewizyjnych,
  • Promocja i organizacja wolontariatu,
  • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja